Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

Laatimispäivä 10.4.2018

 

 

1. Rekisterinpitäjä

Minkkudea Oy

y-tunnus 2856650-8

044-2364092

info@minkkudea.fi

minkkudea.fi

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Miina Karvinen

044-2364092

info@minkkudea.fi

 

3. Rekisterin nimi

Minkkudea Oy:n asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Minkkudea Oy:n asiakasrekisteri sisältää asiakkaan perustiedot;

asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaustiedot, käyttäjätunnus ja salasana.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Minkkudea Oy:n asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakkaalta itseltään tilausvaiheessa. Asiakas voi rekisteröityä asiakkaaksi verkkokauppaan tai tilata ilman rekisteröitymistä. Asiakas voi milloin tahansa muuttaa tai täydentää tietojansa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakasrekisterin sisältöä ei luovuteta Minkkudea Oy:n ulkopuolelle.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Minkkudea Oy:n käytössä, paitsi Minkkudea Oy:n verkkokaupan käyttäessä mahdollisesti ulkoista palveluntarjoajaa esimerkiksi luottopäätöksissä. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Minkkudea Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön niin velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Minkkudea Oy:n verkkokaupan tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu sähköisiin järjestelmiin, jotka ovat asianmukaisesti suojattuja verkon osalta ja fyysisesti. Näitä tietoja pääsee käsittelemään ainoastaan Minkkudea Oy:n henkilökunta käyttäjätunnuksella ja salasanalla kirjautumalla. Verkkokaupan tietoturvasta huolehtii alustantarjoaja.

 

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa omat tietonsa Minkkudea Oy:n asiakasrekisteristä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle ja sen voi tehdä maksuttomasti enintään kerran vuodessa.

 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakas voi pyytää korjattavaksi omia tietojansa ottamalla yhteyttä Minkkudea Oy:n rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön.

 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää omien tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään asiakkaan pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut  tai perintätoimet estä tietojen poistamista.